meriva-preklady.cz
slovenčina

Jazykové korektúry kontrola chýb a preklepov

Na preklad často nadväzuje jazyková korektúra, ktorej úlohou je skontrolovať text tak, aby bol úplne bez chýb. Ponúkame jazykové korektúry rodenými hovorcami pre všetky dané jazyky. Korektúry v rámci prekladov sú výrazne lacnejšie. Jazyková korektúra zahŕňa kontrolu pravopisu, preklepov a všeobecnej terminológie.

Aké texty vyžadujú korektúru jazyka?

  • Katalógy, letáky, reklamné materiály
  • Články do novín
  • Články na internet
  • Prezentácia na webových stránkach
  • Vedecké články
  • Populárno-vedecké knihy

Nadstavbou jazykových korektúrštylistické korektúry, ktoré sa okrem pravopisnej stránky textu zameriavajú na sloh a štylistiku textu.

Základná jazyková korektúra

Jazykovú korektúru je možné objednať predovšetkým ako samostatnú službu. Väčšinou ide o kontrolu katalógov, letákov či iných dôležitých dokumentov. Tieto texty sú väčšinou určené na prezentačné a propagačné účely. Štandardne spracovávame dokumenty vo formátoch PDF a MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

Jazyková korektúra po preklade

Na preklad často nadväzuje jazyková korektúra rodenými hovorcami. Ich úlohou je skontrolovať text tak, aby bol úplne bez chýb a preklepov. Jazyková korektúra by mala byť základnou súčasťou všetkých prekladov, ak však sú preklady určené len na informatívne účely, nie je nutné tieto korektúry priobjednávať.

Jazyková korektúra sa zameriava na pravopis, štylistiku, preklepy, terminologickú jednotnosť a adekvátnosť, zrozumiteľnosť a ďalšie jazykové vlastnosti textu. Korektorom je spravidla rodený hovorca s vynikajúcou znalosťou svojho jazyka po všetkých stránkach.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan