meriva-preklady.cz
slovenčina

Korektúry angličtiny vaše texty budú „perfect“

Vyhotovujeme profesionálne korektúry angličtiny. Naši korektori sú výhradne rodení hovorcovia s vysokoškolským vzdelaním. Ak potrebujete korektúru rodeným hovorcom angličtiny, teda ozajstným Angličanom, ste na správnom mieste. 

Jazykové korektúry agnlického jazyka

Úlohou jazykovej korektúry angličtiny rodeným hovorcom je skontrolovať text po pravopisnej a štylistickej stránke. Jazyková korektúra anglického jazyka zároveň samozrejme zahŕňa opravu preklepov, jednotnosti textu a všeobecnej terminológie.

Korektúra angličtiny môže byť aj súčasťou prekladu do angličtiny.

anglictina

Predtlačové korektúry

Predtlačová korektúra angličtiny sa vyhotovuje najčastejšie v prípade letákov, brožúr alebo článkov v angličtine. Naši korektori angličtiny vykonávajú profesionálne predtlačové korektúry anglického jazyka, opäť rodeným hovorcom. Predtlačové korektúry zahŕňajú kontrolu pravopisu, preklepov, formátovania textu a grafických prvkov.

Odborné korektúry angličtiny

Na určité druhy vysoko odborných prekladov poskytujeme odborné korektúry angličtiny vyhotovené špecialistom v danom odbore. Ak máte o tento druh korektúry angličtiny záujem, kontaktujte nás prosím a my sa pokúsime takého odborníka nájsť. Odborná korektúra zahŕňa kontrolu odbornej anglickej terminológie použitej pri preklade.

Formáty na korektúry angličtiny

Korektúry angličtiny (alebo preklady) vykonávame vo všetkých štandardných elektronických formátoch. Hoci sa s fyzickými textami prakticky už nestretávame, samozrejme ich neodmietame.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan