meriva-preklady.cz
slovenčina

Predtlačové korektúry vysoká kvalita bez kompromisov

Chcete skontrolovať váš leták, brožúru alebo článok predtým, než pôjde do tlače? Chcete, aby bol bez akýchkoľvek gramatických chýb, preklepov a zároveň formálnych chýb? Vykonávame profesionálne predtlačové korektúry rodeným hovorcom. Predtlačová korektúra zahŕňa kontrolu pravopisu, preklepov, ale zároveň formátovania textu a grafických prvkov.

Aké texty vyžadujú predtlačovú korektúru?

  • Reklamné letáky
  • Katalógy
  • Knižné publikácie, knihy
  • Články do novín
  • Brožúry
  • Diplomové práce

Čo zahŕňa predtlačová korektúra?

Predtlačová korektúra je korektúra, ktorá je vykonávaná tesne pred tlačou alebo publikovaním. Korektor odstraňuje typografické chyby, napr. zalomenie textu, rozdelenie slov na konci riadkov, zle vložené obrázky, nesprávne použité znaky alebo diakritické znamienka.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan