meriva-preklady.cz
slovenčina

Korektúry slovenčiny kvalita na prvý pohľad

Vyhotovujeme profesionálne korektúry slovenčiny. Naši korektori sú výhradne rodení hovorcovia s vysokoškolským vzdelaním. Ak potrebujete vyhotoviť kvalitnú korektúru slovenčiny, nie je nič ľahšie, než nás kontaktovať. Vyskúšajte nás a uvidíte, že naši vysokoškolsky vzdelaní korektori dokážu vypracovať kvalitné korektúry.

Odborné korektúry slovenského jazyka

Na určité druhy vysoko odborných prekladov poskytujeme odborné korektúry slovenčiny vyhotovené špecialistom v danom odbore. Ak máte o tento druh korektúry slovenčiny záujem, kontaktujte nás prosím a my sa pokúsime takého odborníka nájsť.

Odborná korektúra zahŕňa kontrolu odbornej slovenskej terminológie použitej pri preklade.

slovenstina

Jazyková korektúra slovenčiny

Úlohou jazykovej korektúry slovenčiny rodeným hovorcom je skontrolovať text po pravopisnej a štylistickej stránke. Jazyková korektúra slovenského jazyka zároveň samozrejme zahŕňa opravu preklepov, jednotnosti textu a všeobecnej terminológie. Korektúra slovenčiny môže byť aj súčasťou prekladu do slovenčiny.

Predtlačové korektúry

Predtlačová korektúra slovenčiny sa vyhotovuje najčastejšie v prípade letákov, brožúr alebo článkov v slovenčine. Naši korektori slovenčiny vykonávajú profesionálne predtlačové korektúry slovenského jazyka, opäť rodeným hovorcom. Predtlačové korektúry slovenčiny zahŕňajú kontrolu pravopisu, preklepov, formátovania textu a grafických prvkov.

Formáty na korektúry slovenčiny

Korektúry slovenčiny (alebo preklady) vykonávame vo všetkých štandardných elektronických formátoch. Hoci sa s fyzickými textami prakticky už nestretávame, samozrejme ich neodmietame.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan