meriva-preklady.cz
slovenčina

Odborné korektúry kontrola textu i terminológie

Pre určité druhy vysoko odborných prekladov poskytujeme odborné korektúry vykonané špecialistom v danom odbore. Ak máte o tento druh korektúry záujem, kontaktujte nás prosím a my sa pokúsime takého odborníka zabezpečiť. Táto korektúra zahŕňa kontrolu odbornej terminológie použitej pri preklade.

Špecializácia na odobrné texty

Korektor sa pri odbornej korektúre zameriava na správnosť použitej odbornej terminológie po preklade a hodnotí text aj z hľadiska účelu použitia prekladu. Korektor musí byť odborníkom na danú odbornú problematiku (napr. lekár, geológ, právnik, ekonóm, inžinier). Musí okrem odbornej znalosti perfektne ovládať oba jazyky, cieľový aj východiskový.

Odborná korektúra je potrebná napr. v prípade vedeckých článkov, ktoré sú určené pre odbornú verejnosť, alebo pri prekladoch manuálov zložitých strojov tak, aby ich používatelia presne pochopili dané mechanizmy. Klient by mal upozorniť na špeciálnu terminológiu alebo poskytnúť terminologický slovník či referenčné texty, vysvetliť neznáme skratky a upozorniť na prípadné ďalšie požiadavky na text.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan