meriva-preklady.cz
slovenčina

Marketingové prekladyletáky, katalógy a ďalšie

Keď sa chcete presadiť a prezentovať v zahraničí pomocou prekladu, potrebujete použiť jazyk, štýl a vyjadrovanie rodeného hovorcu.

Najčastejšie marketingové preklady sú katalógy

Ak neberieme do úvahy preklady www stránok, znalosť prekladu propagačných a marketingových textov potrebujete najčastejšie v prípade katalógov alebo reklamných letákov.

Prekladáme marketing

 • Internetové stránky
 • Propagačné katalógy a letáky
 • Reklamné oznámenia
 • Príručky
 • Sprievodcovia
 • Billboardy
 • Novinové či inzertné články
 • Propagačné tlačoviny
Nezáväzná kalkulácia
do 60 minútVáš text a vaše požiadavky na preklad považujeme za jedinečné. Do 60 minút vám pošleme cenovú ponuku na mieru.

Postupy marketingového prekladu

Disponujeme skúsenými prekladateľmi, ktorí pravidelne vyhotovujú preklady v oblasti reklamy a marketingu.

 • Podľa druhu textu zvolíme profesionálneho prekladateľa špecializovaného na prezentačné texty.
 • Pomocou adekvátnych odborných slovníkov prekladateľ použije propagačnú a marketingovú terminológiu.
 • Na základe svojej skúsenosti s marketingovými prekladmi prekladateľ použije správnu štylistiku.

Ako zadáte marketingový preklad?

Pošlite nám e-mail s požiadavkami a priložte prílohu (Word, Excel, PDF atď.), ktorú požadujete preložiť. Do 60 minút vytvoríme cenovú ponuku na váš marketingový preklad.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan