meriva-preklady.cz
slovenčina

7 mýtov o prekladoch

Nie je preklad ako preklad a nie je korektúra ako korektúra. Predstavujeme 7 najčastejších mýtov, s ktorými sa denne stretávame.

Mýtus 1. - Lacný preklad, dobrý preklad

Existuje jedno krásne porekadlo: "Za kvalitu sa platí. Za nekvalitu niekedy aj viac." V prípade prekladov toto príslovie platí dvojnásobne. Hoci vysoká cena ešte nemusí zaručiť kvalitný preklad, nemôžete s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote očakávať, že za nízku cenu dostane váš text do rúk vyštudovaný a skúsený prekladateľ.

 

Mýtus 2. - Preklad bude zajtra ráno hotový

Vždy, keď sa ponáhľame, výsledok nie je najlepší. Pri prekladoch to opäť platí dvojnásobne, možno trojnásobne. Veď tu nejde ani tak o našu povesť, ale hlavne o vašu povesť u vašich klientov. Preklad je prezentáciou vášho výrobku či služby! Prekladatelia nie sú ani rýchle stroje ani programy, ale stále len kvalifikovaní prekladatelia. Berte preto prosím preklad ako súčasť vášho projektu, ktorý vyžaduje dostatok času.

 

Mýtus 3. - Mám jednu známu, učí angličtinu

Dbajte na to, aby váš text dostal do ruky skutočný prekladateľ. Prekladatelia prekladajú, tlmočníci tlmočia, učitelia jazyka učia jazyk a au-pair sa starajú o deti v zahraničí - každý z nich vie niečo iné. Prekladateľ musí mať špecializované skúsenosti, aby zachytil všetky charakteristiky daného textu, aby správne odhadol terminológiu, štýl, aby vycítil účel, na ktorý je daný preklad určený. Cesta prekladateľa na dosiahnutie kvalitných prekladov je dlhá a tŕnistá a nájsť takého prekladateľa nie je ľahké.

 

Mýtus 4. - Rýchlo preložiť a šup do tlače

Nie je možné od prekladateľa požadovať 100 %-ný výsledok z hľadiska čistoty textu. Prekladateľ text kvalitne preloží, dá mu zmyslovú a gramatickú správnosť, predloží návrh na vhodnú terminológiu. Avšak, bolo by chybou očakávať, že samotný preklad stačí. Po prekladateľovi musí prísť nezávislý korektor, ktorý text doladí do finálnej podoby. Jazykové korektúry odporúčame vykonávať v prípade textov, ktoré sú pre vás zásadné a dôležité. Túto zásadnosť a dôležitosť musíte stanoviť vy. Korektúra by mala byť základnou a neoddeliteľnou súčasťou prekladu.

 

Mýtus 5. - Ten preklad zvládne náš právnik

Je rozšíreným omylom nechať prekladať odborný text odborníka v tom ktorom odbore, ktorý dobre ovláda jazyk - napr. právnika právo, inžiniera návod k elektronike, obchodníka zmluvu. Vo všetkej úcte k týmto povolaniam, robiť preklady je skrátka niečo iné. Len profesionálny prekladateľ zaistí kvalitný preklad, ktorý bude spĺňať všetky aspekty textu v cieľovom jazyku - správnu gramatiku, štylistiku, pojmy, terminológiu, čitateľnosť textu a mnoho ďalších vecí.

 

Mýtus 6. - Je ten preklad správne? Dolaď ho!

Niektoré slovo, fráza alebo veta sa vám na prvý pohľad môžu zdať nesprávne, ale prekladateľ mohol mať patričné dôvody, prečo ich užil. Do preloženého textu už sami nezasahujte, vždy sa najskôr poraďte s vaším prekladateľom. Jednu vetu možno preložiť tisícmi spôsobmi a prekladateľ poníma preklad z určitého "svojho" hľadiska. Ak opravíte nejakú časť, môže dôjsť k porušeniu celej stavby preloženého textu.

 

Mýtus 7. - Nechcem o tom preklade počuť

Ak s vami chce prekladateľ niektoré záležitosti v preklade konzultovať, nie je to známka jeho neschopnosti a nekvalifikovanosti, ale práve naopak. Vyjdite mu v ústrety a buďte s ním v kontakte, váš preklad môže byť o poznanie kvalitnejší a presne podľa vašich predstáv. Priamej komunikácii sa dá čiastočne predísť vašimi podkladmi, ktoré k prekladu priložíte.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan