meriva-preklady.cz
slovenčina

Korektúry češtiny dokonalosť v maličkostiach

Ponúkame vám kvalitné korektúry češtiny. Naši českí korektori sú výhradne rodení hovorcovia s vysokoškolským vzdelaním. Okrem prekladov z/do češtiny vám ponúkame vysoko kvalitné korektúry češtiny. Váš text skontroluje rodený hovorca českého jazyka s vysokoškolským vzdelaním.

Jazykové korektúry českého jazyka

Úlohou jazykovej korektúry češtiny rodeným hovorcom je skontrolovať text po pravopisnej a štylistickej stránke. Jazyková korektúra českého jazyka zároveň samozrejme zahŕňa opravu preklepov, jednotnosti textu a všeobecnej terminológie.

Korektúra češtiny môže byť aj súčasťou prekladu do češtiny.

cestina

Predtlačové korektúry češtiny

Predtlačová korektúra češtiny sa vyhotovuje najčastejšie v prípade letákov, brožúr alebo článkov v češtine. Naši korektori češtiny vykonávajú profesionálne predtlačové korektúry českého jazyka, opäť rodeným hovorcom. Predtlačové korektúry češtiny zahŕňajú kontrolu pravopisu, preklepov, formátovania textu a grafických prvkov.

Odborné korektúry

Na určité druhy vysoko odborných prekladov poskytujeme odborné korektúry češtiny vyhotovené špecialistom v danom odbore. Ak máte o tento druh korektúry češtiny záujem, kontaktujte nás prosím a my sa pokúsime takého odborníka nájsť. Odborná korektúra zahŕňa kontrolu odbornej českej terminológie použitej pri preklade.

Formáty na korektúry češtiny

Korektúry češtiny (alebo preklady) vykonávame vo všetkých štandardných elektronických formátoch. Hoci sa s fyzickými textami prakticky už nestretávame, samozrejme ich neodmietame.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan