meriva-preklady.cz
slovenčina

Štylistické korektúry doladíme text k dokonalosti

Štylistická korektúra sa zameriava na kontrolu štylistickej stránky textu. Cieľom danej korektúry je zrozumiteľnejší a prehľadnejší text. Upravuje sa poradie slov a vzájomná závislosť slov vo vete, prípadne celé odseky a štruktúra článku. Tým sa text stáva čitateľnejší a pre čitateľa lákavejší.

Aké texty vyžadujú štylistickú korekturu?

  • Reklamné katalógy
  • Letáky
  • Články na internet
  • Články do novín
  • Odborné, populárno-vedecké a umelecké knihy

Čo obsahuje štylistická korektúra?

Štylistická korektúra je nadstavbou jazykovej korektúry. Zahŕňa kontrolu pravopisnej, ako aj podrobnej slohovej stránky textu. Výsledkom je tak lepšia zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu s ohľadom na funkciu, ktorú má text spĺňať. Korektor môže meniť slová, poradie slov a vzájomnú závislosť slov vo vete, príp. preskupiť vety pre lepšiu plynulosť textu. Korektor upravuje aj štýl vyjadrovania tak, aby text čo najlepšie vyhovoval cieľovému čitateľovi.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan