meriva-preklady.cz
slovenčina

Preklady angličtina - slovenčina

Preklady v kombinácii angličtina a slovenčina vyhotovujeme najmä v prípade odborných textov. Všetky nižšie uvedené odborné preklady spracovávame aj expresne.

Ako zaručujeme kvalitu prekladov?

Agentúra MERIVA spracováva vysoko kvalitné preklady v kombinácii angličtina - slovenčina. Naša prekladateľská agentúra sa na túto kombináciu špecializuje.

Starostlivo vyberáme profesionálnych prekladateľov angličtiny - slovenčiny, ktorí vedia preložiť tie najnáročnejšie odborné texty. Ponúkame korektúry angličtiny a korektúry slovenčiny.

anglictina

Postupy pri preklade anglického jazyka:

  • Podľa druhu vášho textu zvolíme profesionálneho prekladateľa špecializovaného na anglické texty.
  • Pomocou odborných česko-anglických slovníkov prekladateľ použije anglickú terminológiu.
  • Na základe svojej skúsenosti s anglickým jazykom prekladateľ použije anglickú štylistiku.

Štandardne prekladané texty

Preklady angličtina - slovenčina vyhotovujeme najčastejšie v MS Word (*. Doc, *. Docx). Pracujeme aj s textami v PDF či s oskenovanými textami. Môžeme preložiť aj www stránky priamo v HTML kóde.

Ako dlho preklad trvá?

Čas na preklad angličtina - slovenčina závisí od mnohých okolností - odborné zameranie, jazyková kombinácia, formátovanie, kvalita pôvodného textu. Obvykle vieme preložiť 6 normovaných strán za 1 pracovný deň, ale dokážeme dodať aj expresné preklady.

Naši prekladatelia angličtina - slovenčina

V prípade prekladateľských služieb je najpodstatnejšia starostlivosť pri výbere prekladateľa. Prekladateľ v kombinácii angličtina - slovenčina musí mať minimálne 5-ročnú aktívnu prekladateľskú prax a musí mať vyštudovaný anglický jazyk na vysokej škole (resp. certifikáty ŠPZ alebo CPE). Aby bol váš text preložený dokonale, preklad dopĺňa jazyková korektúra angličtiny od rodeného hovorcu.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan