meriva-preklady.cz
slovenčina

História spoločnosti MERIVA

Každá história má začiatok v pilnej a usilovnej práci. Nič veľké nevzniklo len tak náhodou. Prekladateľská agentúra Meriva Translations získala do názvu s.r.o. síce až v roku 2007, avšak história spoločnosti pod názvom MERIVA sa začína písať už dávno pred týmto dátumom. Nástup na trh s prekladmi možno datovať už v roku 2000 a je spojený s jednou zo zakladajúcich členiek spoločnosti - profesionálnou prekladateľkou.

Ťažiskom prekladateľskej agentúry Meriva Translations s.r.o. sú preklady do angličtiny a preklady z angličtiny. Ako jediná prekladateľská agentúra v Českej a Slovenskej republike sa zameriavame práve na preklady anglického jazyka. Stoja za nami jedni z najlepších prekladateľov, ktorí dokážu dobre preložiť aj veľmi náročné texty, ktoré vyžadujú jazykovú zdatnosť, odbornosť i profesionálny a zodpovedný prístup.

Denne dodávame svoje preklady a korektúry mnohým významným inštitúciám, súkromným spoločnostiam alebo fyzickým osobám. Naši odberatelia sú nielen z Českej a Slovenskej republiky, ale aj z USA, Veľkej Británie, Kanady, Švajčiarska atď. Títo klienti oceňujú najmä náš dôraz na jazykovú špecializáciu, ale aj odbornosť, profesionalitu a výbornú komunikáciu.

Prekladateľská agentúra Meriva Translations s.r.o. si počas svojej pôsobnosti vybudovala prísne vnútropodnikové štandardy, ktoré sú orientované jednak na kvalitu výslednej práce a jednak na starostlivosť o zákazníka. Hoci naša spoločnosť nie je certifikovaná normami STN, trúfame si tvrdiť, že tieto normy spĺňame lepšie ako ostatní. Skutočnou normou sú iba naši klienti.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan