meriva-preklady.cz
slovenčina

Ekonomické preklady obchod, financie a účtovníctvo

Keď máte správne preložiť ekonomický alebo obchodný text, musíte byť dobre oboznámení s termínmi, ktoré ekonómovia používajú.

Najčastejšie ekonomické preklady sú výročné správy

Znalosť ekonomického prekladu potrebujete najčastejšie pri prekladoch finančných a ekonomických analýz, výročných správ či súvah.

Prekladáme ekonómiu

 • Ekonomické analýzy
 • Súvahy
 • Výročné správy
 • Ponuky pre výberové konania
 • Účtovné výkazy
 • Daňové formuláre
 • Správy pre investorov
 • Cenné listiny
 • Audity projektov
 • Účtovné závierky
Nezáväzná kalkulácia
do 60 minútVáš text a vaše požiadavky na preklad považujeme za jedinečné. Do 60 minút vám pošleme cenovú ponuku na mieru.

Postupy pri preklade ekonomického textu

Disponujeme skúsenými prekladateľmi, ktorí pravidelne vyhotovujú preklady v oblasti ekonómie, obchodu a financií.

 • Podľa druhu textu zvolíme profesionálneho prekladateľa špecializovaného na ekonomické texty.
 • Pomocou odborných ekonomických slovníkov prekladateľ použije správnu ekonomickú terminológiu.
 • Na základe svojej skúsenosti s ekonomickými prekladmi prekladateľ použije správnu štylistiku.

Ako zadáte ekonomický preklad?

Pošlite nám e-mail s požiadavkami a priložte prílohu (Word, Excel, PDF atď.), ktorú požadujete preložiť. Do 1 hodiny vám vytvoríme cenovú ponuku na váš ekonomický preklad.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan